Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Доц. д-р Светослав Йовев

Началник Консултативен кабинет по електрокардиостимулация

Завеждащ  Отделение по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение

 

Завършва медицина в  Медицински Университет – София (1988)

 

Специалности:

–   Вътрешни болести (МУ– София, 1995)

–   Кардиология (МУ – София, 2003)

 

Допълнително обучение:

–  Притежава сертификат  за ВСД по Инвазивна кардиология (МУ – София, 2003)

–   Притежава свидетелство „Трансторакална Ехокардиография“ (2010)

–   Притежава сертификат за ВСД  по Кардиостимулация – базово и

експертно ниво (МУ – София, 2013)

–   Притежава сертификат за ВСД  по Инвазивна Електрофизиология  –

базово и експертно ниво (МУ – София, 2014)

 

Специализации:

–   Германия (2000)

–   Италия (2006)

 

Чужди езици:

–   Английски език

–   Руски език

 

 Професионално развитие:

  • Общопрактикуващ  лекар - магистър – лекар - специалност  УНГ – Общинска болница  гр. Велики Преслав (1989 - 1990)
  • Специализант по вътрешни болести  – Национален център по сърдечна рехабилитация гр. Банкя (1990 - 1994)
  • 1994 - 1996 г. – Доброволен сътрудник по кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков “ София (1994 - 1996)
  • Специализант по  Кардиология  и Инвазивна Кардиология (УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков “ София) (1996 - 2000)
  • Завеждащ сектор по Електрокардиостимулация в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков “ София (от 1998 до сега)
  • Придобиване на ОНС „ Доктор “ по специалност „Кардиология“. (2013)
  • Председател на Сдружението по Кардиостимулация и Електрофизиология (ССКЕ) в България (2010)