Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Д-р Свилена Гадева

Началник Отделение по неинвазивна кардиология

 

Завършила е медицина през 1985 г. в Хумболт Университет, Шарите, Берлин, Германия.

От 1989 г. – асистент в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

За периода 2004 – 2005 г. е началник на Диагностично-Консултативния блок в Университетска болница  “Проф. д-р Александър Чирков” – София, а от 2011 г. е началник Отделение по неинвазивна кардиология в същата болница.

 

Специалности:

–   Вътрешни болести (1994)

–   Кардиология (1996)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Ехография – базисно и експертно ниво. 

 

Специализации:

–    Франкфуртската Университетска болница „Й, В. Гьоте“, Германия

–    Клиника по кардиология на Университетска болница в Северен Рейн – Вестфалия – Бад Оенхаузен, Германия

–    Клиника по кардиология  – Вийсбаден, Германия

–    Клиника по кардиология Козвиг Анхалт, Германия

 

Приноси:

  • Извършва в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ първата трансезофагеална ехокардиография (1992).
  • Извършва в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ първата стресехокардиография (1996).
  • Прави първата оценка на донорско сърце с трансезофагеална ехокардиография в България (2003).
  • Прави първата 3D eхокардиография в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ (2015).

 

Членство в професионални организации и дружества:

  • Член на Българския лекарски съюз (БЛС)
  • Член на Дружеството по кардиология в България (ДКБ)
  • Член на Работната група по ехокардиография към ДКБ
  • Член на Европейското дружество по кардиология (ЕSC)
  • Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)