Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”

Проф. д-р Генчо Начев

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“

Проф. Генчо Начев е роден на 9.11.1951 г. в гр. Казанлък. През 1969 г. завършва гимназия „Св. Кирил и Методий“ в Казанлък със златен медал. През 1975 г. се дипломира в специалност „Медицина“ в Медицинска Академия – София. През 1981 г. придобива диплом за придобита специалност по обща хирургия. През 1988 г. става Кандидат на медицинските науки с научната работа „Остри дисекации на възходящата аорта – хирургично лечение“. През 1991 г. придобива научно звание Доцент. През 1997 г. получава свидетелство за научна степен Доктор на медицинските науки с научната работа „Аневризми на гръдната аорта – хирургично лечение“, а през 1998 г. придобива научното звание Професор. През 1999 г. придобива специалност по кардиохирургия в Медицинския Университет – София и специалност по сърдечно съдова-хирургия към Европейския борд по гръдна и сърдечно-съдова хирургия. През 2000 г. завършва интензивен квалификационен курс „Основи ва здравния мениджмънт“. През 2002 г. придобива професионална квалификация по Здравен мениджмънт в Университета за национално и международно стопанство – София.

 

Специализации:

 • 1984 г. – Сърдечно-съдова хирургия, реанимация и интензивно лечение (3 месеца) – Университет „Гьоте“, Франкфурт на Майн, Германия, Катедра по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, реанимация и интензивно лечение;
 • 1989 г. – Трансплантация на органи в гръдния кош (2 месеца) - Сърдечен институт, Менеаполис, САЩ;
 • 1989 – 1900 г. – Сърдечно-съдова хирургия и трансплантология (8 месеца) – Медицински колеж Baylo, Хюстън, САЩ;
 • 1994 г. – Гръдна и сърдечно-съдова хирургия, подпомагащи циркулацията средства – Немски сърдечен център (DNZ), Берлин, Германия;
 • 1998 г. – Хирургия на аортния корен. Хомографт, автографт и „стенлес“ – биологични протези (15 дни) – Кралски колеж по хирургия, Лондон, Англия.

 

Преподавателска дейност:

Лектор на студенти по медицина и лекари специализиращи по линия на следдипломната квалификация по следните теми:

 • “Хирургично лечение на вродените  сърдечни заболявания”
 • “Хирургично лечение на придобитите сърдечни заболявания”
 • “Артериално съдови заболявания “
 • “Заболявания на венозната и лимфна системи”

Участва в изпитните сесии на студенти-медици (семестриални и държавни изпити); Председател на комисия за изпит по специалността сърдечна хирургия; До 2010 г.: Член на НК по медицински науки – хирургически специалности и стоматология към ВАК – два мандата

 

Изнесени лекции в чужбина: Румъния и Македония, Гърция, Хърватия, Словения, Австрия и др.

 

Организирани конгреси:

 • 1986 г. – I Гръцко-Български медицински конгрес – Толбухин, България
 • 1998 г. – III Гръцко-Български медицински конгрес – Варна, България
 • 2005 г. – Президент на IX конгрес на Danubien Forum  – Комплекс “Ривиера”, Варна
 • 2009 г.  – III Национален конгрес на Асоциацията по гръдна и сърдечно-съдова хирургия
 • 2011 г. –  IV Национален конгрес на Асоциацията по гръдна и сърдечно-съдова хирургия
 • 2012 г. – Президент на IX конгрес на Euro-Asian Bridge  - комплекс „Риу Правец“

 

Членство в научни и граждански организации, обществени инициативи :

–   International  (World)  Society of Cardio-thoracic surgeons – член основател – 1988. – регионален делегат; член на УС;

–   International  Society of Cardio – vascular Surgery – национален делегат

–   Euro – Asian Bridge – член на УС

–    Еuropien Society of Cardiothoracic Surgery

–    Danubiеn forum – член основател и член на УС

–    Българска Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия – президент до 2011 г.

–    Българско Дружество по Кардиохирургия – Председател

–    Българско хирургично дружество

–    Дружество по кардиология в България

–    Дружеството по съдова хирургия и ангиология

    Научна комисия на ВАК – до 2010г. – два мандата

–     Съосновател и член на Управителния съвет на:  Фондация “Българска роза”, гр. Казанлък и Фондация “Св. Георги Победоносец и войн”, гр. Пловдив

–    Съосновател на Фондация “Електронно здравеопазване”

–   Президент  на Тенис клуб при НСА;

–   Член на УС на “Алфа клуб – Да оцелеем” – гражданско сдружение в обществена полза

–   Член на УС на Българската Федерация по Тенис

–   Организатор и спонсор за поставяне на паметна плоча ва авторите на текста и музиката на военния марш „Велик е нашият войник“ в гр. Казанлък

–   Съставител и спонсор на издаването на книгата „История на 23-ти Шипченски полк“

 

Редакционни колегии:

 •  Списание “Хирургия”
 •  Списание “Гръдна, сърдечна и съдова хирургия”
 •  Учебници – 5 бр.
 •  Монографии – 2 бр.

 

Изградени клиники по сърдечно съдова-хирургия:

–   УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив – методичен ръководител от 2002 г. досега

–   УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна (2005)

 

Ръководител на специализанти и докторанти:

 • Докторанти – 8
 • Специализанти – 28

 

Публикации:

–   7 дисертации

–   223 публикации до момента

 

Владеене на чужди езици:

–   Английски език – писмено и говоримо

–   Немски език – писмено и говоримо

–   Руски език– писмено и говоримо

 

Звания и отличия:

 • Носител на орден „Стара Планина“ – Първа степен
 • Най-високото отличие на Медицински Университет – София: Почетен знак Първа степен AESCLAPIUS  за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика
 • Награда „Лекар на Югоизточна Европа“ от Втория; международен конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, септември 2011 г.
 • Медик на годината (1998) – в. „Форум Медикус“
 • Лекар на годината (2006) – Български лекарски съюз (БЛС)
 • Лекар на България (2009) – Министерство на здравеопазването (МЗ), Съюз на учените в България (СУБ), Съюз на българските медицински Дружества (СБМД)
 • Приз „Човеколюбие“ – по проявени ярки човешки добродетели, любов към ближния и Родината, състрадателност и жертвоготовност – Българско национално радио (БНР)
 • Почетен гражданин на гр. Казанлък
 • Почетен гражданин на гр. София