Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

 

Специалности:

–    Вътрешни болести (1991)

–   Кардиология (1994)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

–   Притежава сертификат за ВСД – Ехография – експертно ниво

 

Специализации в чужбина по интервенционална кардиология: 

–   Болница Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Милано Италия (2003)

–   Брюксел, Белгия (2004)

–   Руан, Франция (2008)

–   Хамбург, Германия (2008)

 

Членство професионални организации и дружества:

–   Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–    Член на УС на Българското Кардиологично Дружество (2011-2014)

–    Председател на Дружеството по Интервенционална Кардиология (2011-2015)

–    Fellow of ESC (European Society of Cardiology) от 2003 г.

–    Член на редколегията на сп. „Българска Кардиология“

–    Член на редколегията “Journal of Bulgarian Cardiology”.

–    Член на EAPCI (European Association of. Percutaneous Cardiovascular Interventions)

 

Чужди езици:
–    Английски език

–   Руски език

 

Научни изяви: 
–    Основни интереси: интервенционна кардиология, спешни състояния в кардиологията

–   Публикации: общо 72 (в България – 59, в чужбина –13, в списания с IF – 12)

–   Участия в конгреси и симпозиуми – общо 64  (в България 41, в чужбина 23)