Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Проф. д-р Тодор Захариев

Началник отделение по съдова хирургия

–   Завършва Английската гимназия в гр. Пловдив (1965).

–   Завършва медицина във ВМИ - Пловдив с отличен успех и започва работа като стажант- асистент в Клиниката по пропедевтика на хирургическите заболявания към Института (1971).

–   Има специалности по Обща и Съдова хирургия.

–   Защитава докторска дисертация на Тема „Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза“ и е избран за редовен професор (2000).

 

Кариера:

–   Защитава дисертация в Националния Център по Хирургия в Москва, Русия на тема “Нефректомия при вазоренална хипертония“ (1977)

–   Започва работа като асистент в Клиниката по съдова хирургия на Центъра по сърдечно-съдови заболявания – София (1977).

–   В Клиниката по съдова хирургия и ангиология на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ работи от нейното основаване през 1986 г., последователно като старши и главен асистент, а от 1991, като редовен доцент.

–   От 1991 г. досега е ръководител на Клиниката по съдова хирургия и ангиология към Университетска болница  “Проф. д-р Александър Чирков“ и изнася лекции по съдова хирургия пред студенти и специализанти в Медицински Университет – София.

–   Написал е 7 учебника и монографии, има над 250 научни публикации и съобщения върху всички области на съдовата хирургия в наши и чужди научни списания и на научни форуми у нас и в чужбина.

–   Дългогодишен Национален Консултант по съдова хирургия към Министерство на здравеопазването и НЗОК.

–   Дългогодишен Председател на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия“ и бивш Президент на „Българската Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия (БАГССХ) и Председател на Държавната изпитна комисия по специалността „Съдова хирургия“.

 

Специализации:

  • Съдова хирургия в Националния Център по Хирургия в Москва, Русия (1973)
  • Съдова хирургия в Болница „Свети Томас“ Лондон, Англия (1987)
  • Съдова хирургия в Каролинския Медицински Център в Шарлът, Северна Каролина, САЩ
  • Съдова хирургия в Провидънс Харт Институт в Кълъмбия, Южна Каролина, САЩ
  • Съдова хирургия в Университета по Медицински Науки на Армията на САЩ в Бетезда, Мериленд (1990)

 

Избран е в редакционните колегии на:

–  „Кърънт Сърджъри“ –  САЩ

Българските научни списания:

–  „Хирургия“

–  „Ангиология и съдова хирургия“

–  “Съдово- мозъчни заболявания“

–  „ Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия“

–  „Българска хирургия“