Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

Началник отделение по инвазивна кардиология

Проф.  д-р Джоргова е сред основателите на Университетска болница "Проф. д-р Александър Чирков" – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България. От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България. От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.
Национален Ръководител на Европейския Проект "Stent for Life". Републикански консултант по кардиология. Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Специалности:

–    Вътрешни болести

–    Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

 

Специализации в чужбина:

–   САЩ

–   Холандия

 

Първа е въвела и утвърдила в България следните методики: 

–   Aнгиопластика при ОМИ

–   Радиалната техника

–   Използване на балонна помпа при кардиогенен шок

–   Перкутанна ангиопластика при стволова стеноза

–   Имплантация на стволови клетки, транскатетърно клапно протезиране и др.

 

Отличия:

–   Носител на почетен знак "Български Лекар" (2003) на Българската национална академия по медицина, МУ – София и Столичната колегия на БЛС

–  "Лекар на България на Българската национална академия по медицина и Съюза на учените в България" (2004)

–  „Златна Панацея“ на Медицински университет – София (2016) и много други.

 

Членство в професионални организации и дружества:

–   Член на Българския лекарски сьюз (БЛС)

–   Fellow  на FAHA (Съвет на кардиолозите към Американската сърдечна организация)

–   Fellow на FESC (Европейско кардиологично дружество)

–   Fellow на FACC (Американски Колеж по кардиология)