Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”

ИРЕН МИЛЕНКОВА

ГЛАВНА МЕД.СЕСТРА НА УНИВЕРСИТЕТСКА МБАЛ „ Св.Екатерина“ ЕАД

 

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ от Медицинска академия - гр.София. и магистър по специалност „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ от Медицински университет – гр. Пловдив.

Мед.сестра Миленкова започва работа в Университетска МБАЛ „ Св.Екатерина „ ЕАД – гр.София през 2012 г., като преди това работи като Главна мед.сестра на Университетска МБАЛ „ Св.Георги „ ЕАД – гр.Пловдив. Цялостният си клиничен опит мед.сестра Миленкова усвоява в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ „ Св.Георги „ ЕАД – гр.Пловдив.

Член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

Бивш Зам.председател на Съвета на Главните мед.сестри на Р.България.

Председател на Съвета по здравни грижи към Университетска МБАЛ „ Св.Екатерина „ ЕАД