Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.

Началник Клинична лаборатория

Завършила медицина в МА – София. Работила е като асистент в Катедрата по клинична лаборатория – МА, София (до 1989г) после в Лабораторията на Болница „Лозенец“ София, до 2016 г. От септември 2016 г. е Началник на клинична лаборатория в УМБАЛ „Св.Екатерина“ – София. От 2008г. и досега, е Ръководител на департамента по клинична лаборатория към Медицински Университет – Варна. Притежава ОНС „Доктор“ – 2006г, Доцент – 2008г., Професор - 2016г. Проф. Бончева е Републикански консултант към МЗ по клинична лаборатория от 2013 до 2017г. Експерт – консултант на НЗОК. Изявява многостранни научни интереси – публикации в наши и чужди научни списания, ежегодни участия в български и международни научни форуми. Има богат преподавателски опит.

 

Специалности:

- Клинична лаборатория

- Медицинска информатика

Сертифицирани следдипломни обучения:

- Медицинска липидология – диагностика и терапия на ДЛП

- Съвременни метаболитни заболявания – лабораторна диагностика, поведение

- Сертифициран експерт на МЗ по акредитация на лечебните заведения

Специализации:

- Лабораторен контрол на имуносупресивната терапия – Германия

- Лабораторна диагностика при спешни медицински състояния – Италия

- Кръвосъсирване – съвременни методи; антикоагулантна и антиагрегантна терапия - Италия

- Други в български и руски лечебни заведения

Членство в професионални организации:

БЛС, БДКЛ – член на Борда, BCLF – член на Борда, Член на BASORD, БЛЛ (научен секретар от 1995г. до 1998г.), член на IASO, член на EAPM.