Учебна дейност

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия (КССХ) при база УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД разполага с две семинарии зали със среден капацитет около 25 човека и Аула „Проф. д-р Александър Чирков“ със 170 места. Техническото оборудване в залите и Аулата е на много високо ниво – всяка от тях разполага с компютри, мултимедия, директна връзка с операционна зала и ангиографски кабинет, озвучаване и симултанен превод в Аулата.

Основната дейност на Учебния център се състои в обучение на студенти, както на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, така и на почти всички Катедри към Медицински Университет – София, специализанти, провеждане на следдипломно и факултативно обучение. Отдел „Научен център“ към Катедрата по ССХ е оборудван по най-съвременните изисквания и е в комуникативна връзка с всички отделения на болницата (в това число и операционните зали) и има възможности за визуален контакт по всяко време за извършване на директни демонстрации и наблюдение за по-нагледно обучение както на студенти, така и на специализанти.

Учебният център на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ разполага и със студентски гардероб и кетъринг. Центърът има видео-конферентна система, система за симултанен превод с възможност за превеждане на 4 езика, която включва 46 броя преводачески слушалки, озвучителна система и система за визуално наблюдение. Всяка от залите е снабдена с аудио-визуална система, както и със система за научни и лечебни презентации. Ултрамодерното оборудване, удобствата и комфортът са едни от причините този център да бъде търсен и ползван не само от преподавателските кадри на болницата, но и от хабилитирани лица от Медицински университет – София.

Авторски колективи от Катедрата по ССХ ежегодно участват в реномирани международни научни конгреси в цял свят с презентации и постери. В базата на катедрата се провежда непрекъснато обучение на студенти-медици от медицински университети, медицински колежи, специализанти и специалисти за продължаваща медицинска квалификация.

Залите предлагат:

  • Компютър
  • Мултимедия
  • Екран
  • Флипчарт (дъска за писане)
  • Озвучителна система
  • Интернет
  • В аулата има и конферентна система, микрофони и кабини за превод
  • Кетъринг по договаряне