Цени

ЦЕНОРАЗПИС – УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД:

Медицинските услуги по Раздел I от утвърдения ценоразпис се заплащат:


1. От лица, които не са здравноосигурени по реда и условията на Закона за здравното осигуряване;
2. От здравноосигурени лица, които желаят да ползват медицински услуги извън установените в Националния рамков договор ред и условия за ползването им;
3. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НЗОК или са извън договореното в Националния рамков договор.

Медицинските услуги по Раздел I не включват в цената си медикаменти, медицински изделия и консумативи изразходвани в хода на лечението за конкретен пациент – те се заплащат допълнително от пациента по доставни цени.

Услугите по Раздел II от утвърдения ценоразпис се заплащат в случаите, когато лицата желаят да ползват допълнителните услуги, посочени в него, съгласно чл.2, ал.3 и чл. 24а, във връзка с § 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

В Раздел III от утвърдения ценоразпис са посочени цените на административните услуги.

ЦЕНОРАЗПИС – МЦ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД:КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИМ: