История

1Клиниката по сърдечно-съдовата хирургия към Научния институт по хирургия на Медицинска академия е създадена на 7 ноември 1977 г. През годините тя прераства в УНСБАЛ “Света Екатерина”. Първоначалният състав на клиниката е от хирурзи, кардиолози и медицински сестри. През 1978 г. се провежда и първият конкурс за асистенти, сърдечно-съдови хирурзи, анестезиолози и кардиолози.

Дейността започва предимно със съдово-хирургични операции, сърдечните операции се извършват по-рядко. Извършват се и допълнителни дейности: озонотерапия, лечение в условията на барокамери и експериментална хирургия. Започва преподавателска дейност със студенти по оперативна и  сърдечно-съдова хирургия и специализанти по сърдечно-съдова хирургия.

Научната дейност слага началото си с разработване на съдови протези, оксигенатори и реперфузионни устройства.

През 1984 г. правителството възлага на проф. д-р Александър Чирков да изгради модерна кардиохирургия в България. За база се взима вече създадената клиника на проф. д-р Милан Милев с нейния наличен състав. За кратко време се въвежда нов стил на работа, близък до европейското ниво по това време. През 1984 – 1985 г. базата се модернизира и се закупува най-съвременна апаратура. В кратки срокове се постигат значителни успехи. На 14 май 1986 г. се извършва и първата сърдечна трансплантация на Балканите. Редица лекари и медицински сестри се изпращат на специализация в Европа и САЩ, които след това прилагат наученото в своята работа.

2

На 24 февруари 1994 г. се създава и Катедра по сърдечно-съдова хирургия. Нейн пръв ръководител е проф. д-р Александър Чирков, а от 2000 г.

През 2000 г. се открива и новата част на Клиниката по кардиология, която предоставя много добри условия, както за лекарите, така и за пациентите и студентите. На 9 юни 2004 г. болницата получава първия в България Сертификат за внедряване система за управление на качеството на медицинските услуги, съгласно международен стандарт ISO 9001:2000.

Днес дейността на болницата й отрежда водещо място сред болниците и кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България, на Балканите и в Eвропейския съюз.

3