Зала 1

Залата разполага с:

  • 21 места
  • Бюро
  • Мултимедия
  • Компютър с монитор – DVD CD
  • Екран за видеопроектор
  • Бяла дъска за писане
  • Негативоскоп
  • Интернет
  • Директна връзка за операционните зали