Summer heartbeats – първият специализиран курс по магнитно-резонансна диагностика на сърце се проведе в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”


Университетската болница „Проф.д-р Александър Чирков“ бе домакин на първия за страната специализиран курс по сърдечна магнитно-резонансна диагностика – “Summer heartbeats”.
Курсът бе организиран от Българската асоциация по радиология и Българското дружество по кардиология с подкрепата на Европейското дружество по радиология.
Ръководител на проекта е доц. д-р Виолета Грудева, дм, от Отделението по образна диагностика на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”, а лектори – водещи специалисти в областта на магнитно-резонансната диагностика от Гърция, Франция и България.

Аулата в учебния център на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” събра голям брой кардиолози и лекари по образна диагностика от различни лечебни заведения в страната и чужбина.

Разгледани бяха възможностите на магнитния резонанс при редица сърдечни заболявания, като бе изтъкнато мястото на метода в диагностичния процес и състоянията, при които той превъзхожда останалите образни диагностични методи. Представени бяха последните препоръки на Европейските научни дружества по проблема, подкрепени със случаи от клиничната практика.
Съвременните достижения в развитието на апаратурата и софтуера за функционална оценка на базата на магнитно-резонансното изследване на сърцето бяха демонстрирани от производителите.
По време на “Hands on” сесията бяха разгледани клинични случаи на работни станции, снабдени специално за случая с авангарден софтуер. На тях участниците можеха да разгледат клинични случаи и сами практически да се запознаят с възможностите на най-съвременната технология и приноса й за функционална оценка на сърцето.

Курсът е важна крачка в разширяването на сърдечната магнитно-резонансна диагностика у нас, в унисон с европейските препоръки.

Успешното му осъществяване и ентусиазираният прием от младите лекари, вдъхва на организаторите увереността и амбицията за организиране на следващи подобни образователни събития на все по-високо ниво.

Още от "Актуално"

Call центърът на УМБАЛ „Александър Чирков“ обслужва безплатно пациенти от цялата странаCall центърът на УМБАЛ „Александър Чирков“ обслужва безплатно пациенти от цялата страна

Call центърът на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ обслужва безплатно пациенти от цялата страна на 0800 40 909. Може да се свържете с нас всеки ден от 07.30 до 19.30

В УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ спасиха пациент с ампутиран крайник от пълна инвалидизацияВ УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ спасиха пациент с ампутиран крайник от пълна инвалидизация

75-годишният Никола постъпва в УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ със силно чувство на страх да не загуби единствения си крак, който има и му помага да се придвижва. Той

Коронарната перфорация изисква спешно хирургично лечениеКоронарната перфорация изисква спешно хирургично лечение

Коронарната руптура (перфорация) е едно от редките и животозастрашаващи усложнения по време на перкутанна коронарна интервенция, която може да доведе до натрупване на хемодинамично значим перикарден излив. Честотата на този