Между 30-40% от постъпващите пациенти в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са със спешни състояния


30-40% от пациентите, които преминават през Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са със спешни състояния. Основно това са полиморбидни пациенти със сериозни увреди, с кардиологични и други съпътстващи заболявания. Това са пациенти, които не са обръщали сериозно внимание на заболяването си или са пропускали профилактичните прегледи.Често те попадат в клиниката, когато лечението вече е много сложно. Повече по темата разказва д-р Мартин Александров, съдов хирург в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия.

Кои са най-честите спешни състояния, с които идват пациентите?
При нас доста често идват пациенти с остри тромбози и емболии на периферните артерии, най-често на крайници. Срещат се и случаи на дълбоки венозни тромбози, които по-често подлежат на консервативно лечение. Това са най-честите диагнози, с които идват пациентите в клиниката. Сравнително често, при нас попадат и пациенти с руптурирали аневризми на абдоминална аорта и по-рядко на други периферни артерии.

Какво провокира критична исхемия на долните крайници?
Критичната застрашаваща крайника исхемия е крайната фаза на хроничната артериална недостатъчност или периферната артериална болест. В началото хората усещат болки при ходене, които им налагат почивка т.нар. клаудикационни болки. С времето се скъсява разстоянието, което могат да минават без почивка. В крайната фаза се стига до постоянни болки, некротични рани, гангрена на краката, които са доста трудни за лечение.

Това ли са най-честите усложнения при това заболяване?
Да. Най-тежкото усложнение е ампутация, като не е изключен и летален изход.

Каква е клиничната картина на руптуриралата аневризма?
Това е спешно и доста драматично състояние, при което пациентът най-често е в шоково състояние, което се дължи на острата кървозагуба. Най-често се съпътства с болки в корема.

Как се лекува?
Може да се лекува както оперативно, така и ендоваскуларно. Кък момента в нашата клиника най-често прилагаме оперативно лечение на руптуриралите аневризми. За съжаление при част от пациентите настъпва летален изход преди да стигнат до операционната зала.

Каква е етиологията на емболия и тромбоза на артериите на долните крайници?
Тромбозите най-често са следствие на предшестващи атероматозни плаки и увреждания на артериите. Емболиите могат да произхождат от сърдечни заболявания- патологии на клапния апарат, аритмии и др., както и от разязвяване и мигриция на атероматозни плаки по хода на кървотока.

Какви са различните стратегии за реваскуларизация при тези състояния?

Те могат да са както отворени операции, така и ендоваскуларни. Доста често при тези пациенти подхождаме и хибридно като комбинираме двете техники. Терапевтичният подход и реваскуларизацията зависят както от анатомичните особености на пораженията, така и от общото състояние и коморбиднистите на пациента.

Още от "Актуално"

За каузата в подкрепа на донорството и трансплантациитеЗа каузата в подкрепа на донорството и трансплантациите

Решението за донорство трябва да се вземе бързо след мозъчна смърт, докато органите все още са витални. За сърце, диапазонът е 6 часа, колкото по-скъсен е този диапазон, толкова по-лесна

Синдромът на разбитото сърце засяга най-често жените на средна възрастСиндромът на разбитото сърце засяга най-често жените на средна възраст

В седмицата на любовта, докато се радваме на топлите емоции и чувства, нека не забравяме, че тежкият емоционален стрес като раздяла, загуба на близък човек, внезапно настъпило заболяване, сериозен инцидент

УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включи в безплатните профилактични прегледи на деца в гр. БургасУМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включи в безплатните профилактични прегледи на деца в гр. Бургас

УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включи в Програма „Детско здраве“, организирана от УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ и Столичната лекарска колегия на БЛС. В рамките на инициативата бяха прегледани безплатно над