Коронарната перфорация изисква спешно хирургично лечение


Коронарната руптура (перфорация) е едно от редките и животозастрашаващи усложнения по време на перкутанна коронарна интервенция, която може да доведе до натрупване на хемодинамично значим перикарден излив. Честотата на този вид усложнение варира от 0,2% до 0,5%. Наблюдава се висока честота на МАСЕ, които включват перикардна тампонада -1%, миокарден инфаркт или смърт – 9%. Необходимостта от хирургичното лечение при перикардна тампонада е 37% – 63%. Стандартна терапия при коронарната перфорация е спешно хирургично лечение, свързано с поставяне на перикарден дрен и дрениране на перикардния излив.

Какво провокира коронарната руптура?

Факторите, които предразполагат за коронарната перфорация са изразена тортуозност на съдовете, наличие на калцирана и ригидна артериална стена, дълги и извити лезии, хронична коронарна оклузия, малък диаметър на съда, използване на агресивни хидрофилни дилатационни коронарни водачи, ангиопластика на съда с балони за високо налягане ( high pressure balloon) и използване на балони с неподходящ диаметър спрямо третирания съд ( oversize balloon).

Какво е лечението, което се прилага?

Стандартното интервенционално лечение включва продължителна инфлация ( раздуване) на интракоронарен балон при номинално налягане на мястото на руптура на коронарния съд с продължителност около 20 минути, последващо потискане на антикоагулацията с интравенозно приложение на протамин и имплантиране на покрит стент.

Лекарите от УМБАЛ „Света Екатерина“ имат богат опит и разполагат с подходяща апаратура за лечение на коронарната руптура.

Още от "Актуално"

20 години от първата ендопротеза на аорта в България20 години от първата ендопротеза на аорта в България

Тя е поставена в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ През април 2023 г. се навършват 20 години от имплантирането на първата торакална ендопротеза в България по повод дисекация на аортата.

Лекари от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включиха в информационна кампания за опазване на младежкото здравеЛекари от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включиха в информационна кампания за опазване на младежкото здраве

Лекари от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включиха в информационна кампания „ Да опазим живота и здравето на децата от новите опасни вещества в модерния свят“. Кампанията е важна

Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ “Чирков” търси санитариКлиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ “Чирков” търси санитари

Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” търси да назначи санитари на пълен работен ден. Изисквания към кандидатите: – Средно образование – Опитът е предимство