УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД обявява конкурси за лекари-специализанти


Във връзка  с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от същата наредба УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД  обявява конкурс за следните свободни длъжности за лекар–специализанти в лечебното заведение:

  1. Лекар, специализант по „Съдова хирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни съдово-хирургични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни кардиологични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиохирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно включване в оперативната програма. Ежедневно подготвяне и обработка на медицинската документация. Разработка на статии, научни проекти, презентации и др. Ежедневна грижа за оперираните пациенти (превръзки, премахване на конци, обработка на рани и т.н.).

  1. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 място

Адрес на работа: Отделение по обща и клинична патология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие с активно участие в рутинната техническа и диагностична (биопсична и некропсична) дейност. Участие в обсъждането и оформянето на документацията на биопсичните и некроскопичните резултати. Ще следва план за специализация и съответната теоретична подготовка.

Конкурсите  ще се провеждат на база представени документи и изпит (писмен, писмен и устен), върху предварително обявен конспект, като при равни резултати ще се обсъдят представените в документите данни и други лични качества на кандидата.

Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД следва да представят в  „Учебен отдел“ следните документи:

  • Заявление – свободен текст;

     Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
     Автобиография – европейски формат;

     –     Удостоверение за членство в съсловна организация – копие;

Документите ще се приемат в срок от 30 /тридесет/  дни от публикуването на обявата (до 16 март) включително.

След приключване приема на документи, кандидатите ще бъдат информирани за допускането им в следващия етап от конкурса.

Още от "Актуално"

Кардиолозите от УМБАЛ „Чирков“ прегледаха близо 30 деца, лишени от родителски грижиКардиолозите от УМБАЛ „Чирков“ прегледаха близо 30 деца, лишени от родителски грижи

Лекарите от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ прегледаха близо 30 деца, лишени от родителски грижи, в рамките на коледната благотворителна програма на болницата. Децата са на възраст между 6 и

Почитаме Св. Екатерина и си спомняме за проф. д-р Александър ЧирковПочитаме Св. Екатерина и си спомняме за проф. д-р Александър Чирков

На 24 ноември Българската православна църква почита паметта на Света великомъченица Екатерина. Тя е лечителка и закрилница на майките, децата и отдава живота си за просвещение в християнството. Точно преди

Минимално инвазивната реконструкция на митралната клапа е златен стандарт при операциите за дегенеративна митрална недостатъчностМинимално инвазивната реконструкция на митралната клапа е златен стандарт при операциите за дегенеративна митрална недостатъчност

Клапните пороци са заболявания на сърцето и по-точно на неговите клапи. Неправилната им работа след време оказва негативно влияние върху функционирането на сърцето като го уврежда.Заболяванията на митралната клапа са