Информация за клиниката

Всяка година тук се извършват най-големите по обем и трудност съвременни съдово-хирургични интервенции. Екипът извършва средно на година по 1300 операции, 70% от които са на артериални съдове, като при 45% от тях се прилагат ендоваскуларни методи. Специалистите на клиниката рутинно извършват и хибридни съдови интервенции.

За пациенти с оплаквания, дължащи се на недостатъчно кръвоснабдяване на долните крайници, съществува сериозна опасност да претърпят ампутация, които при навременна диагностика и специализирано лечение могат да бъдат коригирани навреме и да се избегне ампутирането на засегнатия крайник.

В клиниката се прилагат най- модерни методи на лечение за широк спектър съдови заболявания в условията на максимален комфорт за пациентите и техните близки. Специалистите са убедени, че единствено добрата колаборация с общопрактикуващите лекари създава оптимални условия за своевременно и адекватно лечение на съдовата патология. Клиниката е отворена денонощно за консултация и съвети към общопрактикуващите лекари в страната по повод съдова патология.

В клиниката има две отделения – по съдова хирургия и по ангиология. Разкрити са 26 легла и 7 легла за интензивно наблюдение и лечение. Стаите са с по 3 легла и общ санитарен възел.

В клиниката се извършва функционална (неинвазивна) диагностика и консервативно лечение на всички видове съдова патология. Основен преоритет са хроничните неинфекциозни съдови заболявания със социално икономическа значимост – скрининг, профилактика и лечение на пациенти за венозен тромбемболизъм – повърхностен и дълбок тромбофлебит, белодробен тромбебмолизъм; хронична венозна болест – първична и вторична; хронична артериална недостатъчност на долните крайници; заболявания на сънните (каротидни) артерии; аневризмална болест с различна локализация – коремна аорта, артерии на горни и долни крайници, висцерални съдове; болести на лимфната система.