Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

Дейност:

Конвенционална и лапароскопска холецистектомия 

Оперативни интервенции:

 • при инфекции на меките и костни тъкани
 • на хранопровод, стомах и дуоденум със среден,  голям и много             голям обем и сложност при лица над 18 години
 • за затваряне на стома
 • на ануса и перианалното пространство

Оперативно лечение:

 • при остър перитонит
 • на интраабдоминални абсцеси

Оперативни процедури на:

 • тънки и дебели черва със среден, голям и много голям обем на сложност, включително  при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем на сложност при лица над 18 г.
 • при апендикс
 • при хернии
 • при хернии с инкарцерация
 • върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 • върху черен дроб при ехинококова болест
 • върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
 • върху далака при лица над 18 години

Консервативно лечение:

 • при остри коремни заболявания