Информация

Медицински център „Света Екатерина“ е ситуиран на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ и ползва по договор с болницата съвременна инфраструктура, модерна апаратура и инструментариум в съответствие с европейските и световните стандарти.  Специалистите на центъра извършват висококачествени медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдови заболявания и някои общохирургични заболявания.

Медицински център „Света Екатерина“ се състои от Консултативен  кардиологичен кабинет, Консултативен детски кардиологичен кабинет,  Консултативен кабинет по обща хирургия, Кабинет по образна диагностика, Кабинет по съдова хирургия и Клинична лаборатория. Кабинетите на центъра  разполагат с най-модерна апаратура.