Информация

Болничната аптека е самостоятелно звено в структурата на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“. Болничните фармацевти са отговорни да обезпечат фармацевтичните услуги, които са свързани с осъществяването на дейностите на болницата.

Медицинските грижи включват фармацевтичните грижи, включително предоставяне на лекарствени продукти, диагностични материали, медицински изделия и др. за хоспитализираните пациенти. В болницата е особено важно правилното лекарство да бъде налично за всеки нуждаещ се пациент в  точното време и форма.

Основен фактор за пълноценната работа на болничната аптека и фармацевтите е наличието на информационна база и програмно осигуряване. Компютърната програма е предназначена основно за автоматизирано водене на отчетността в болничната аптека. Тя дава възможност за следене на доставките по конкурси, контрол на съответствието между договорени и доставни цени, изпращане на заявки за доставки и др.

Управителят на болничната аптека е член на медицинския съвет на болницата. Той е отговорен за цялостната организация и контрол на работата; за покупка на качествени лекарствени продукти, опаковки, медицински изделия, диагностични материали и др. консумативи и материали, които отпуска аптеката. Управителят следи и отговаря и да не се получи пълно изчерпване или натрупване на излишъци от дадено лекарство или медицински продукт. Той е длъжен да осигурява и актуална професионална информация, справочна литература и др.