Ежегодното провеждане на коронарография e важно за дългосрочната преживяемост на сърдечно трансплантираните пациенти


Ежегодното провеждане на коронарография продължава да бъде златен стандарт при диагностициране на сърдечна алографт васкулопатия (САВ) при сърдечно трансплантирани пациенти. Правилното проследяване и модификация на рисковите фактори и навременно установяване на коронарна болест чрез инвазивна оценка е от ключово значение за дългосрочната преживяемост на пациенти след сърдечна трансплантация. Върху тези изводи акцентират кардиолозите д-р Радостина Пенчева, д-р Ралица Стойчева и д-р Спас Бегов от УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”, които представиха изследването си по време на XI конгрес по интервенционална кардиология.

За да осъществят проучването си лекарите са извършили пълен набор от необходимите изследвания и са синтезирали информацията от всички медицински документи на 17 трансплантирани пациента в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” в периода 2006-2021 г. Всички те са от мъжки пол със средна възраст при трансплантация 36,4 години. Пациентите са разделени в две групи- без значима коронарна атеросклероза и доказана ангиографски, налагаща реваскуларизация.

При петима от трансплантираните пациенти при проследяването е установена значима коронарна болест, налагаща извършване на реваскуларизация. При всички избраният метод на лечение е интервенционална реваскуларизация с имплантация на медикамент- излъчващ стент. Един от пациентите е с реинтервенция на ISR с DEB.

Данните от проучването на лекарите сочат, че сърдечната алографт васкулопатия остава водеща причина за късна смъртност при сърдечно трансплантирани пациенти. Профилактиката и лечението й продължават да бъдат предизвикателство, предвид комплексната етиопатогенеза, бързата прогресия и нерядко дифузно засягане на епикардни коронарни артерии и микроциркулация.

Основен метод за лечение при локализирана форма на сърдечна алографт васкулопатия е интервенционалната реваскуларизация . Лечението на дифузната форма на САВ изисква оптимизация на имуносупресивните режими и увеличаване на дозата на статиновата терапия.

Още от "Актуално"

В УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” ще се погрижим тези коледни празници да са здрави, светли и усмихнатиВ УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” ще се погрижим тези коледни празници да са здрави, светли и усмихнати

Времето на радостта и чудесата наближава и всички от екипа на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се потапят в магията на празничната атмосфера с пищна коледна украса.Екипът на лечебното заведение

Нов метод на физиологична електрокардиостимулация предпазва сърцето от развитието на сърдечна недостатъчностНов метод на физиологична електрокардиостимулация предпазва сърцето от развитието на сърдечна недостатъчност

Все по-успешно у нас навлиза нов метод на физиологична електрокардиостимулация, явяващ се алтернатива на познатата до сега  конвенционална стимулация на дясна камера. Трима пациенти от началото на 2023 г. в

Настояваме за пътека по мини инвазивна сърдечна хирургияНастояваме за пътека по мини инвазивна сърдечна хирургия

Носители на авторитетния приз на Столичната лекарска колегия – „Лекар на София“ за 2023 г., миналата седмица станаха трима специалисти. Какво е да получиш подобна награда и какво седи зад