Информация

Клиничната лаборатория на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се намира на територията на Диагностично-консултативния блок (ДКБ) на партера на болницата. Оборудвана е с най-съвременната апаратура, отговаряща на всички международни и национални стандарти, която осигурява високо качество и дава възможност за получаване на резултати от изследвания в рамките на 1 до 2 часа същия ден, без предварително записване на пациентите.

Резултатите могат да бъдат получавани на място или по интернет. След проверка на данните от ръководителя на лабораторията, те се въвеждат в компютъризираната информационна система.

В лабораторията има вакуум поща, чрез която се получават контейнерите с пробите за изследване от всички клиники. Готовите резултати се връщат по електронен път. Това пести много време на персонала.

В рамките на минути тук се получават точни резултати с диагностична стойност, потвърждаване или отхвърляне на остър миокарден инфаркт, спешно изработване на кръвно-газов анализ и алкално киселинно равновесие, кръвна картина и др.

Екипът провежда ежедневен вътрешно лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно възприети критерии за идентификация на системните и случайните грешки и алгоритми на поведение при ситуация „извън контрол“. За целта се използват автоматичните програми за контрол на голяма част от анализаторите, а за тези които нямат такива се използва програмен продукт Med Lab Q C. Ежемесечно участие във външна оценка на качеството за рутинни изследвания и международни за високоспециализирани изследвания  (Laboculity, Rigasq UKNEQAS). Едновременно с това, при получаване на „необичаен“ резултат от изследване, се провеждат активни консултации с лекуващите лекари и пациентите за намиране на причините и се описват като коментари.

Пациентите могат да направят необходимите изследвания с Направление за медико-диагностична дейност (Направление за МДД) от своя личен лекар или специалист от доболничната помощ. 

Лабораторията обслужва амбулаторни пациенти всеки работен ден от 7:30 до 11:00 ч., а при спешни състояния – 24 часа в денонощието.

Кабинетът за антикоагулантна терапия работи от понеделник до петък от 8:00 до 16:00 ч.