Дейност

Сърдечно-съдова система:

 • Хемокултура „Бактек“
 • Хемокултура „Бактек“ педиатрична
 • Хемокултура „Бактек“ за микози
 • Сърдечна клапа
 • Перикард
 • Тромб/Коагулум
 • Съдови протези
 • Интравазални катетри

 

Дихателна система:

 • Гърлен секрет
 • Секрет от нос
 • Секрети от синуси
 • Секрет от уста
 • Други материали от ГДП
 • Храчка
 • Трахеален секрет, аспират
 • Трахеална канюла/тръба
 • Интубационна тр./Трехеостомна обтривка
 • Бронхиален секрет/бронхоалвеоларен лаваж
 • Перкутаннa биопсия
 • Трахеален/аспирационен катетър
 • Други ДДП

 

Урогенитална система:

 • Урина микционна
 • Урина катетърна
 • Урина пункционна
 • Уретрален секрет
 • Вагинален секрет
 • Цервикален секрет
 • Простатен експримат
 • Сперма (еякулат)
 • Други генитални материали
 • Проба от уретрален катетър

 

Кожа и подкожие:

 • Раневи секрет
 • Некротична рана
 • Секрет от медиастинум
 • Други материали от рана
 • Оперативна рана – секрет, гной
 • Секрет от кожа/подкожие
 • Секрет/гной от пустула/фурункул
 • Секрет от фистула
 • Секрет от ухо
 • Секрет от око

 

Пунктати и биопсични материали:

 • Плеврален дрен
 • Медиастинален дрен
 • Торакален дрен
 • Други дренажи
 • Перитонеален дрен
 • Плеврален пунктат/щил
 • Перикарден пунктат/щил
 • Коремен/перитонеален пунктат/щил
 • Пунктат от абсцес
 • Други пунктати
 • Материал от стернум
 • Друг биопсичен материал

 

Храносмилателна система:

 • Стомашно съдържимо
 • Жлъчка
 • Фекална проба диагностично (Салмонела, Шигела, Е. коли, Кандида и др.)
 • Други материали от храносмилателната система
 • Ликвор
 • Скринингово изследване на носен секрет и кожни гънки за носителство на МРСА