Д-р Вера Табакова

Началник Лаборатория по клинична микробиология

Завършила е медицина в Медицинска академия – София

Специалности: 

–   Медицинска микробиология

–   Обща хигиена

 Специализации:

–   Erasmus Medical Center (Dijkzigt), Rotterdam, Холандия

–   MSU, Lancing, USA

Дейност:                 

 • Микробиологична диагностика на инфекциите. Лабораторията обслужва хоспитализирани и извънболнични пациенти. Разполага с автоматизирани системи за лабораторна диагностика, които скъсяват времето за получаване на резултат.
 • Ежедневни консултации касаещи антбиотичната профилактика и лечение (24 часа, 7 дни в седмицата).
 • Участие във визитации с лекуващите лекари.
 • Профилактика и контрол на ВБИ.
 • Антибиотична политика – контрол върху използваните антибиотици.  Текущо обучение и контрол на медицинския персонал за извършване на асептични техники и манипулации.
 • Консултации на колеги клиницисти от други болници, свързани с диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит.

Постижения и принос:

 • Въвеждане на методи за бърза диагностика на инфекциите на сърдечно-съдовата система.

Лекционна дейност:         

Лектор в учебни програми и курсове за следдипломна квалификация на лекари (микробиолози и кардиолози):

 • „МБ диагностика на инфекции на сърдечно-съдовата система
 • „Микробиология на инфекциозния ендокардит – съвременни методи за диагностика и лечение”

Чужди езици:

 • Английски

Професионални форуми, конгреси:

 • Участие в European Study Group on Nosocomial Infections – “Clinical Characteristics and Outcome of Patients with Nosocomially –   Acquired Bloodstream Infections in Europe”
 • Ежегодно участие в European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) и International Symposium on Modern Consepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections (ISCVID).