Водещи медици от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ обменят опит по време на XI Конгрес по интервенционална кардиология


Водещи специалисти от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ще се включат в XI Конгрес по интервенционална кардиология. Той ще се проведе в периода 9-12 ноември 2023 г. в Гранд Хотел Милениум, в София.

Интервенционалната кардиология е една от най-динамично развиващите се специалности в медицината.

Интересът към форума расте с годините не само поради факта, че събира интервенционалната общност в България, многобройните чуждестранни експерти ,но и поради традиционните живи предавания от катетеризационните лаборатории в страната.

Тази година, съгласно правилата на дружеството и изтегления жребий, УМБАЛ „Проф. Александър Чирков“ е един от центровете с излъчване на живо.

Екипът на Клиника по Кардиология е представен сериозно в програмата на конгреса с участие с лекции и презентации на собствен опит, както и включване на живо в три сесии по два часа от ангиографската зала.

Представяне на последните постижения в областта, дебатите по актуални теми и дискусия на клинични ситуации от реалната клинична практика превръщат Националния конгрес по интервенционална кардиология традиционно в най-значимия форум на съсловието, който дава възможност на специалистите да получат най-актуална и компетентна информация и поддържат клиничната си практика на високо ниво.

Пълната програма на събитието може да видите тук: https://bulsic.org/xi-kongres-po-interventsionalna-kardiologiya-2

Още от "Актуално"

Около 20% от мозъчните инсулти се дължат на поражения по сънните артерии.Около 20% от мозъчните инсулти се дължат на поражения по сънните артерии.

Около 20% от мозъчните инсулти се дължат на поражения по сънните (каротидни) артерии. Поради високото ниво на смъртност и заболеваемост сред популацията, както и високите му разходи за лечение и

Между 30-40% от постъпващите пациенти в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са със спешни състоянияМежду 30-40% от постъпващите пациенти в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са със спешни състояния

30-40% от пациентите, които преминават през Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ са със спешни състояния. Основно това са полиморбидни пациенти със сериозни увреди,