Заместник – директор по икономическите въпроси

Георги Найденов

Георги Найденов е магистър по международни икономически отношения. Има и втора магистратура по корпоративен контрол и икономически анализи.

Зад гърба си има сериозен опит в сферата на предприемачеството, финансите, администрацията и развитието на проекти. Работил е като експерт по управлението на средствата от ЕС в Министерство на финансите. След това няколко години като финансов и административен секретар в Посолство на Държавата Израел в София, а по-късно и като съветник на изпълнителният директор на голям белгийски инвеститор. Създава и ръководи в продължение на три години направлението за маркетинг и продажби на една от водещите финансово-консултантски компании в България. В периода 2014-2015 г. е съветник по икономическата политика на заместник министър-председателя по европейски политики и институционални въпроси на Република България.

От октомври 2022 г. е заместник – директор по икономическите въпроси на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД.