Заместник – директор по диагностично – консултативната дейност

Доц. д-р ПЕНЧО КРАТУНКОВ

Утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации

Доцент в Клиниката по кардиология

Научна и образователна степен „Доктор” (2012 ) 

Специалности:

–   Педиатрия

–   Детска Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ЕхоКГ

–   Притежава сертификат за Холтер ЕКГ

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна Кардиология

Клинични умения:

 • Ехокардиографска диагностика на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни
 • Консервативно и постоперативно лечение на вродени и придобити сърдечни малформации
 • Инвазивна диагностика (сърдечна катетеризация) при вродени сърдечни малформации при деца и възрастни
 • Интервенционално лечение на вродени и придобити структурни сърдечни малформации при деца и възрастни
 • Транскатетърно затваряне на:

–   Междупредсърден дефект секундум (МДП-П)

–   Междукамерен дефект (МКД)

–   Персистиращ форамен овале (ПФО)

–   Персистиращ артериален канал (ПАК)

–   Ендоваскуларно лечение на коарктации и рекоарктации на Аортата

–   Аномални съдови комуникации

Специализации в чужбина:

 • “Sophia Children’s Hospital” в гр. Ротердам, Холандия (юни 1994)
 • International Heart School “Kirklin – Parenzan”, Бергамо; Университет “Св. Анна”, Пиза, Италия (ноември 1995 – декември 1996)
 • Ospedale Pediatrico Apuano, Масса и Instituto Policlinico San Donato, Милано, Италия (2000 – 2001)
 • Chicago Childrens’ Hospital, Чикаго, САЩ (2006)

През м. юли 2008 г. д-р Кратунков е признат и титулуван от Американското дружество по Ангиокардиография и Интервенции за Fellow of the Society for Cardiac Angiography and Interventions (FSCAI).

 Д-р Кратунков и неговият екип са извършили за първи път в България:

 • Затваряне на Междукамерен Дефект и затваряне на Парапротезни Регургитации
 • Имплантация на Cheatham-Platinum (CP) стент при интервенционално лечение на Коарктация на Аортата (2003).
 • Транскатетърно затваряне на вроден междукамерен дефект (ноември 2004)
 • Имплантация на Cheatham-Platinum (CP) стент при стеноза на системното венозно предсърдие след Сенинг тип операция при транспозиция на големите артерии (2003)
 • Транскатетърно затваряне на остатъчен постоперативен междукамерен дефект (2007)
 • Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при биологична Митрална протеза (25.04.2008)
 • Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при механична Митрална протеза (1.12.2008)
 • Интервенционално затваряне на парапротезна митрална инсуфициенция при механична Аортна протеза (9.03.2009)
 • Успешно транскатетърно затваряне на постинфарктен междукамерен дефект (2009)
 • През 2012 г. Д-р Кратунков прави за първи път в България сравнителен анализ на резултатите от хирургично и транскатетърно затваряне на междупредсърдeн дефект секундум с Амплатцер септален оклудер и защитава дисертационен труд на тази тема.