Главна медицинска сестра

Ирен Миленкова

Образование:

Магистър по специалност УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ към МУ София

Магистър по специалност ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ към МУ Пловдив

Клиничен опит:

Клиника по Детска хирургия при Университетска МБАЛ „ Св.Георги „ ЕАД Пловдив

Управленски опит:

2005 – 2012 г. Главна мед. сестра на УМБАЛ „ Св .Георги „ ЕАД Пловдив

2012 – 2016 г. Старша мед. сестра на Клиника по кардиохирургия при Университетска МБАЛ „ Св. Екатерина „ ЕАД София

2016 – 2022 г. Главна мед. сестра на Университетска МБАЛ „ Св. Екатерина „ ЕАД София

2022 и до момента: Старша мед.сестра на Клиника по кардиохирургия при Университетска МБАЛ „ Проф. Александър Чирков „ ЕАД София

Член на БАПЗГ