Контакти

Отделение за интензивно лечение на сърдечно оперирани болни:

Тел.: 02/ 9159 417

E-mail: iangelova@uhsek.com

_________________________

Отделение по анестезиология:

Тел.: 02/ 9159 425

E-mail: dkrasteva@uhsek.com

_________________________