Кабинет за предоперативен преглед и подготовка за анестезия

Анестезиолог посещава всеки пациент с предстояща оперативна или инвазивна дейност, налагаща прилагането на анестезия.

Дейност:
  • Анестезиологът се запознава  със здравословното състояние на пациента, приеманите медикаменти, предхождащи оперативни интервенции, кръвопреливания, усложнения или особености възникнали до момента, наличие на хронични заболявания и степента на контрола им.
  • При необходимост консултиращият лекар назначава допълнителни изследвания и/или медикаменти, определя вида на премедикацията.
  • Пациентът се запознава с вида анестезия, протичането на оперативния и следоперативния период, необходимостта и вида хигиенно-диетичен режим, медикаменти и рехабилитация преди и след предстоящата интервенция.