Отделение за интензивно лечение на съдово оперирани пациенти

В Отделението по интензивно лечение на съдово-хирургични пациенти се осъществява 24-часово наблюдение. Разполага със съвременни технологични средства за поддържане на жизнените функции, лечение и възстановяване на пациентите.

Дейност:

  • Проследяване на жизнените функции с интегрирана мониторна система
  • Изкуствена белодробна вентилация
  • Медикаментозна поддръжка на хемодинамиката
  • Извънбъбречно очистване на кръвта по конвенционален метод – хемодиализа
  • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене
  • Лечение с кръв и биопродукти
  • Рехабилитация и др.