Отделение за интензивно лечение на сърдечно оперирани болни

В Отделението по интензивно лечение на кардио-хирургични пациенти се използват централни мониторни системи за наблюдение и контрол на дишането, хемодинамиката и сърдечната дейност. В случай на необходимост на разположение има апарати за подпомагане сърдечната функция и заместване на бъбречната функция. В реанимационните зали се осигурява 24-часово наблюдение от  анестезиолог-интензивен лекар, хирург и кардиолог.

Интензивното лечение в отделението се осъществява с помощта на съвременни технологични средства:

 • Многофункционални реанимационни легла;
 • Интегрирана мониторна система за проследяване на жизнените функции;
 • Компютризирани, работещи в система инфузионни помпи за точно дозиране на медикаменти;
 • Апарати за инвазивна и неинвазивна белодробна вентилация;
 • Апарати за разширено мониториране на хемодинамиката, позволяващи измерване на основни показатели: минутен обем на сърцето, белодробно и системно съдово съпротивление, извънсъдова вода в белодробния паренхим;
 • Апаратура за бъбречно-заместителна терапия;
 • Видеобронхоскопска система;
 • Видеосистема за изследване на гастро-интестиналния тракт;
 • Апарати за електокардиостимулация и конверсия на сърдечния ритъм;
 • Интра-аортна балонна помпа (ИАБП) и др.

Дейност:

 • В отделението по интензивно лечение се лекуват всички пациенти постъпили в болницата с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване
 • Извършва се лечение на следоперативната болка
 • Провежда се следоперативна дихателна рехабилитация, кислородотерапия, инхалация на муколитици, дезобструктивна терапия, подтикваща спирометрия
 • Лечение на дихателна недостатъчност, неинвазивна и инвазивна механична вентилация, позиционна терапия, инхалация на простагландини
 • Лечение на сърдечната недостатъчност, медикаментозна, механична циркулаторна подкрепа
 • Функционална оценка на кръвообръщението: катетеризация на пулмоналната артерия, измерване на минутния сърдечен обем със съвременни методи и апарати
 • Лечение на бъбречната недостатъчност с методите на непрекъсната или интермитентна хемофилтрация или диализа, терапевтична афереза
 • Функционална оценка на централната и периферна нервна система, транскраниален доплер, изследване сатурацията на кръвта в югуларната вена, ЕЕГ и близка до тялото инфрачервена спектроскопия
 • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене