Дейност

Клиниката е уникална и единствена за България с лечението на терминална сърдечна недостатъчност, включваща системи за подпомагане камерната функция на сърцето „изкуствено сърце“ и сърдечни трансплантации. Само тук се отстраняват туморни тромби от коремен произход, ангажиращи долна празна вена, черен дроб и сърце.

Сред останалите основни направления в клиниката са:

  • Клапно съхраняващи операции на сърцето и транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI) с хирургичен достъп.
  • Коронарна хирургия, включваща пълна артериална реваскуларизация на сърцето.
  • Хирургично лечение на остри и хронични дисекации на гръдната аорта и имплантация на стент-графтове.
  • Хирургично лечение на белодробен тромбемболизъм.
  • Хирургично лечение на тумори на медиастинума.
  • Хирургично лечение на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни.