Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания

Това е  уникално звено в България. Само тук се извършват следните дейности:

 • Трансплантации на сърце
 • Поставят се изкуствени сърца на деца и възрастни за цяла България
 • Извършва се транскатетърно клапно протезиране по хирургичен път през малък отвор на гръдния кош (до 5 см)
 • Правят комбинирани операции на бъбрек, челен дроб и сърце
 • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб

Приноси:

 • Тук за първи път се въвежда минимална инвазивна хирургия на митрална клапа
 • Клиниката е една от първите в страната, въвели хирургично лечение на ритъмни и проводни нарушения на сърцето

Още дейности:

 • Операции на сърце и големи съдове
 • Коронарни байпаси – на биещо сърце и с екстракорпорално кръвообращение
 • Клапни корекции:
  • Пластики, при които се запазва собствената клапа
  • Протезиране – имплантиране на протези (механични, биологични)
 • Хирургия на аортата при дисекации и аневризми:
  • Изцяло хирургично, при използване на най-модерните методи, включително и за мозъчна протекция
  • Хирургично и интервенционално при съответните показания. По този начин се използват предимствата и на двата метода
 • Операции при белодробна емболия
 • Комбинирани операции. При тях се извършват на един етап сложни корекции на клапите, коронарните артерии, големите съдове, излизащи от сърцето и от дъгата на аортата, както и комбинирани сърдечни и общохирургични операции
 • Имплантации на средства за механична циркулационна поддръжка, т. нар. изкуствени сърца
 • Сърдечни трансплантации
 • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб