Контакти

Дежурен хирург:

Тел.: 02/ 9159 711

_________________________

Проф. д-р Димитър Петков:

Тел.: 02/ 9159 718

E-mail: dpetkov@uhsek.com

_________________________

Доц. д-р Румен Илиев:

Тел.: 02/ 9159 701

E-mail: rumen@uhsek.com

_________________________

Доц. Боян Баев 

Тел.: 02/9159 707

________________________

Операционен блок:

Тел.: 02/ 9159 423

Тел.: 02/ 9159 424

Тел.: 02/ 9159 425