Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации

Дейност:
  • Атриални септални дефекти
  • Дефекти на междукамерния септум
  • Аномален дренаж на белодробните вени
  • Диктус артериус персистенс
  • Коарктация на аортата
  • Субаортна стеноза
  • Вродени аномалии на коронарните артерии
  • Аномалии на Ебащайн
  • Комплекс на Фало
  • Палиативни корекции при вродени сърдечни малформации и др.