Приемен кабинет

Дейност:
  • Първични прегледи на пациенти
  • Прием на пациенти за сърдечни операции
  • Контролни прегледи след сърдечни операции
  • Консултативни прегледи с лекар кардиолог/хирург (предварително записване)