Контакти

Дежурен кардиолог:

Тел.: 02/ 9159 710

_________________________

Отделение по кардиология:

Тел.: 02/ 9159 539

Тел.: 02/ 9159 559

_________________________

Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания:

Тел.: 02/ 9159 415

_________________________

Отделение по неинвазивна кардиология:

Тел.: 02/ 9159 435

Тел.: 02/ 9159 409

_________________________

Отделение за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер – дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение:

Тел.: 02/ 9159 612

Тел.: 02/ 9159 724

Тел.: 02/ 9159 777

E-mail: siovev@uhsek.com

_________________________

Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации:

Тел.: 02/ 9159 616

Тел.: 02/ 9159 617

E-mail: pkratunkov@uhsek.com

E-mail: nchilingirova@uhsek.com

_________________________