Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

Дейност:
  • Ехокардиографска диагностика на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни
  • ЕКГ
  • Холтер-ЕКГ
  • Холтер-АН при деца и възрастни
  • Консервативно, предоперативно и следоперативно лечение на вродени и придобити сърдечни малформации
  • Инвазивна диагностика (сърдечна катетеризация) при вродени сърдечни малформации при деца и възрастни

В отделението се извършва още:

  • Проследяване и лечение на бременни със сърдечни заболявания
  • Лечение на пациенти с терминална сърдечна недостатъчност
  • Преценка за включване в Чакаща листа за сърдечна и белодробна трансплантация
  • Лечение на пациенти след сърдечна трансплантация