Отделение по кардиология

Дейност:
 • Прием за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти със ССЗ.
 • Хоспитализация – запознаване и подписване на информирано съгласие за болничен  престой и лечение на пациента
 • Физикален преглед
 • Поставяне на периферeн източник
 • Изследване на необходимата гама лабораторни изследвания
 • Рентгенография при необходимост
 • ЕКГ монитор при необходимост
 • Уретрален катетър при необходимост
 • Подготовка на пункционни места за сърдечна катетеризация
 • Медикаментозно лечение
 • Наблюдение след сърдечна  катетеризация и/или интервенционална процедура
 • Раздвижване и рехабилитация
 • Дехоспитализация