Отделение за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение

Екипът на Отделението консултира, диагностицира и лекува пациенти с ритъмно-проводни нарушения, като екипът е първия, който въведе и разработи методиката за ресинхронизираща терапия при пациенти със СН, като и имплантация на кардиовертер дефибрилатор.

Сектор по електрокардиостимулация

В сектора се извършват пълен обем диагностични и терапевтични процедури, хоспитализации и съвременно лечение при всички ритъмно-проводни нарушения в съответствие с наложените в лечебното заведение добри европейски и американски медицински практики. Стаите са оборудвани с всички удобства, необходими за осигуряването на комфорт за пациентите – климатизация, подвижни легла, самостоятелен санитарен възел, ТV и WiFi оборудване, денонощна връзка с медицински персонал, възможност за настаняване в самостоятелни стаи.

Секторът по електрокардиостимулация разполага със собствена зала и е оборудван с цялата съвременна апаратура, необходима за извършването на всички съвременни процедури при лечение на ритъмно-проводните нарушения.

Секторът по електрокардиостимулация е пионер в прилагането на всички съвременни методи за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност. За първи път в България е имплантиран РМ – CRT – Р за лечение на пациент със сърдечна недостатъчност през 2002 г. За първи път в България е имплантиран РМ – CRТ – D за лечение на пациент със сърдечна недостатъчност и тежки ритъмни нарушения в България – 2006 год. За първи път е имплантиран РМ с възможност за домашно проследяване – Home-Monitoring – през 2006 г. За първи път в Югоизточна Европа е имплантиран РМ – Pro – IMR CRT – D през 2013 г. – електрокардиостимулатор за лечение на сърдечна недостатъчност и тежки ритъмни нарушения съвместими с ЯМР.

Екипът има най-голям брой сложни имплантации – СRT – P, CRT – D, ICD в България за последните пет години според единния национален регистър “BG – Pace“, в съответствие с необходимия брой процедури в Европа.

В Сектора по електрокардиостимулация се обучават лекари за придобиване на сертификат по ВСД – базово и експертно ниво.

Дейност:
 • Електромагнитна карта на лява камера (NOGA)
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни пейсмейкъри
 • Имплантация на постоянни пейсмейкъри – тип РМ (VVI, VVI – R, VDD, DDD, DDD – R)
 • Имплантация на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор – ICD (еднокухинни и двукухинни)
 • Ресинхронизираща терапия – CRT – P
 • Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер дефибрилатор – CRT – D
 • Имплантация на електрокардиостимуратори, които са съвместими с IMR (Ядрено-магнитен резонанс)
 • Имплантация на електрокардиостимулатори с HM (Home Monitoring) с телеметричен контрол на сърдечната дейност на пациента
 • Имплантация на кардиовертер дефибрилатори – ICD (еднокухинни и двукухинни)
 • Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация
 • Инструментална експлантация на електроди